འབྲེལ་གཏུགས།

ཁ་བ་དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲི་ཞུ་ཁང་། འཛིན་སྐྱོང་།
Khawa Karpo Tibet Culture Centre(Admin. Section)

Khawa Karpo Tibet Culture Centre
C.M.O Road
P.O Dharamsala-176215
Distt. Kangra H.P India
Email: khawakarpo.office@gmail.com
Tel: 0091 1892226175 / 229302

བོད་ཀྱི་བང་ཆེན། གསར་འགྱུར་དང་རྩོམ་ཡིག

Tibet Express (News Section)
Chonyi Woser  (Editor)
Cell: 91 9882516571
Email: tibetexpress@gmail.com
Tel: 0091 1892226175 / 229302

བོད་ཀྱི་བང་ཆེན། གསལ་བསྒྲགས་དང་འགྲེམས་སྤེལ།

Tibet Express (Advt. Section)
Yeshi Tsomo (Accountant and Distribution Incharge)
Cell: 0091 9816561606
Tel: 0091 1892 226175 / 229302

Email: tibetexpress@gmail.com

 

Share this: