ཕེཔས་ཤོག

ང་རྒྱལ་རྣོ་ངར་ཚོན་གྱི་གོ་ཆས་ཕན་ཚུན་ཕོག་ཐུགས་མི་གཏོང་བར།

བློ་དཀར་གཞུང་དྲང་བསྟན་སྲིད་ཁུར་བཞེས་མི་སྣར་གང་བྱུང་ལབ་རྡོལ་མི་གནང་བར།

ལྷག་བསམ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ལ་ངན་སྨྲོད་མི་གནང་བར།

རང་ཡུལ་དགྲ་ལ་ཚུད་པར་མནོ་བསམ་བཏང་ཏེ་བདེན་པའི་ལམ་ཁ་འཚོལ་བར་ཕེབས་ཤོག 

 

Share this:
༨༠ ཀློག་གྲངས།